Thông tin chương trình Intership Nhật Bản

1. Chương trình Internship Nhật Bản là gì?
2. Đối tượng, điều kiện, quy trình tham gia chương trình Internship
3. Thời gian làm việc bao lâu?
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
5. Mức lương của chương trình Internship bao nhiêu?
6. Chế độ đãi ngộ và quyền lợi
7. Mục đích và ý nghĩa khi tham gia chương trình Intership

Đánh giá
Tìm đơn hàng Tìm khóa học Thông tin du học Đăng ký tư vấn