Xuất khẩu lao động là gì? Hình thức xuất khẩu lao động 2023?

Các điều kiện cơ bản để tham gia chương trình du học đặc định là gì?

Xuất khẩu lao động là gì? Hình thức xuất khẩu lao động 2023 gồm các nội dung nào? Ngày nay, với xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa, xuất khẩu lao động trở thành…

Thông tin chương trình Intership Nhật Bản

Chương trình Intership Nhật Bản

1. Chương trình Internship Nhật Bản là gì? 2. Đối tượng, điều kiện, quy trình tham gia chương trình Internship 3. Thời gian làm việc bao lâu? 4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 5….

Thông tin chương trình kỹ năng đặc định Nhật Bản

Chương trình kỹ năng đặc định Nhật Bản

1. Chương trình kỹ năng đặc định Nhật Bản là gì? 2. Điều kiện tham gia chương trình kỹ năng đặc định Nhật Bản 3. Thời gian làm việc bao lâu? 4. Hồ sơ đăng…