Các khóa học

Cơ sở vật chất ISORA

Đào tạo XKLĐ Nhật Bản

ISORA được thành lập để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, năng lực ngoại ngữ, chí hướng, dám hành động, có tác phong làm chuyên nghiệp, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và đóng góp vào sự nghiệp phát triển mối quan hệ chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.

Chương trình kỹ năng đặc định Nhật Bản

Tiếng Nhật N5 – N2

ISORA mang đến dịch vụ đào tạo tiếng Nhật chất lượng tốt nhất cho cộng đồng. Chương trình giảng dạy được thiết kế khoa học phù hợp cho từng đối tượng. Giúp học viên nâng cao năng lực Nhật ngữ để phục vụ cho nhu cầu học tập, làm việc, du lịch hoặc định cư tại Nhật Bản.

Khóa học bồi dưỡng giáo viên

Bồi dưỡng giáo viên

Bồi dưỡng các phương pháp giảng dạy tiếng Nhật mà hiện nay các trường, trung tâm Nhật ngữ đang sử dụng. Khóa học bổ sung cho học viên nghiệp vụ sư phạm, tác phong đứng lớp, phương pháp tổ chức bài giảng, kỹ năng đội nhóm, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành giảng dạy…

Các khóa học mới nhất

Khóa tiếng Nhật 4 kỹ năng – Trình độ N3 khóa ngày 24/08/2020

Ngày khai giảng: 24/08/2020 (T2) Thời...

Khóa tiếng Nhật 4 kỹ năng – Trình độ N4 khóa ngày 24/08/2020

Ngày khai giảng: 24/08/2020 (T2) Thời...

Khóa tiếng Nhật 4 kỹ năng – Trình độ N5 khóa ngày 24/08/2020

Ngày khai giảng: 24/08/2020 (T2) Thời...

Khai giảng các khóa tiếng Nhật trực tuyến chuyên đàm thoại

Ngày khai giảng: 27/7/2020 (T2) Thời...

Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên tiếng Nhật khóa ngày 27/7/2020

Ngày khai giảng: 27/07/2020 (T4) Thời...

Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên tiếng Nhật khóa ngày 15/7/2020

Ngày khai giảng: 15/07/2020 (T4) Thời...

Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên tiếng Nhật khóa ngày 22/6/2020

Ngày khai giảng: 22/06/2020 (T2) Thời...

Khóa tiếng Nhật giao tiếp 4 kỹ năng – Trình độ N3

Ngày khai giảng: 18/05/2020 (T2) Thời...

Khóa tiếng Nhật giao tiếp 4 kỹ năng – Trình độ N4

Ngày khai giảng: 18/05/2020 (T2) Thời...

Hotline hỗ trợ

Tuyển sinh khóa học Nhật ngữ trực tuyến