Thông tin chương trình thực tập sinh Nhật Bản

1. Thực tập sinh là gì?
2. Điều kiện tham gia chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản
3. Thời gian làm việc bao lâu?
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
5. Các ngành nghề tiếp nhận
6. Mức lương của thực tập sinh bao nhiêu?
7. Chế độ đãi ngộ và quyền lợi
8. Phân biệt sự khác nhau giữa chương trình thực tập sinh kỹ năng số 1, số 2 và số 3
9. Cuộc sống của thực tập sinh ở Nhật Bản

5/5 - (1 bình chọn)