Buổi phỏng vấn đơn hàng linh kiện ô tô làm việc tại Aichi vào ngày 15/12/2022

Một số hình ảnh được ghi lại trong buổi phỏng vấn đơn hàng linh kiện ô tô làm việc tại Aichi vào ngày 15/12/2022 tại Trung tâm Nhật ngữ ISORA và Trung tâm XKLĐ Nhật Bản Traminco Group.

Đánh giá