Hình ảnh nhìn từ trên cao trụ sở của Nhật ngữ ISORA và Trung tâm XKLĐ Nhật Bản Traminco Group

Một số hình ảnh nhìn từ trên cao trụ sở của Nhật ngữ ISORA và Trung tâm XKLĐ Nhật Bản Traminco Group.

Đánh giá