Buổi phỏng vấn đơn hàng kiểm tra cửa tủ bếp mini làm việc tại Shizuoka ngày 22/12/2022

Một số hình ảnh trong buổi phỏng vấn đơn hàng kiểm tra cửa tủ bếp mini làm việc ở Shizuoka vào ngày 22/12/2022 tại Trung tâm Nhật ngữ ISORA và Trung tâm XKLĐ Nhật Bản Traminco Group.

Đánh giá