Visa Tokutei là gì? Thông tin chi tiết về visa Tokutei năm 2023?

Visa Tokutei là gì?

Visa Tokutei là gì? Chỉ cần nghe tên Tokutei, bạn có thể biết ngay là visa của Nhật Bản, dành cho người lao động nước ngoài đến làm việc tại đây. Trong bài viết này,…