Mức lương cơ bản 47 tỉnh thành ở Nhật mới nhất năm 2023

Lương cơ bản ở Nhật phụ thuộc vào yếu tố nào?

Bạn có nguyện vọng XKLĐ Nhật Bản nên bạn đang tìm hiểu về mức lương cơ bản ở Nhật năm 2023? Mức lương cơ bản của 47 tỉnh thành Nhật Bản 2023 là bao nhiêu?…