Hotline hỗ trợ

Thông tin tỷ giá


Đơn hàng XKLĐ

Xây dựng
Thực tập sinh Đang tuyển Osaka, Aichi Mức lương: ¥170000 /Tháng
May mặc
Thực tập sinh Đang tuyển Nhật Bản Mức lương: ¥157000 /Tháng
Cơ khí
Thực tập sinh Hết hạn Hiroshima Mức lương: ¥159000 /Tháng
Điều dưỡng/ Hộ lý
Thực tập sinh Hết hạn Tokyo Mức lương: ¥190000 /Tháng
Nhà hàng/ Khách sạn
Kỹ sư Hết hạn Osaka, Tokyo Mức lương: ¥200000 /Tháng

Đơn hàng mới nhất

Xây dựng
Thực tập sinh Đang tuyển Osaka, Aichi Mức lương: ¥170000 /Tháng
May mặc
Thực tập sinh Đang tuyển Nhật Bản Mức lương: ¥157000 /Tháng
Cơ khí
Thực tập sinh Hết hạn Hiroshima Mức lương: ¥159000 /Tháng
Điều dưỡng/ Hộ lý
Thực tập sinh Hết hạn Tokyo Mức lương: ¥190000 /Tháng
Nhà hàng/ Khách sạn
Kỹ sư Hết hạn Osaka, Tokyo Mức lương: ¥200000 /Tháng

Hotline hỗ trợ

Thông tin tỷ giá