Hotline hỗ trợ

Thông tin tỷ giá


Đơn hàng XKLĐ

Cơ khí, Điện, Điện tử
Kỹ sư Hết hạn Nigata Mức lương: ¥200000 /Tháng
Xây dựng
Kỹ năng đặc định Hết hạn Osaka Mức lương: ¥242900 /Tháng
Chế biến thực phẩm
Kỹ năng đặc định Hết hạn Miyazaki Mức lương: ¥170000 /Tháng
Xây dựng
Kỹ năng đặc định Hết hạn Osaka, Aichi Mức lương: ¥200000 /Tháng
Xây dựng
Thực tập sinh Hết hạn Osaka, Aichi Mức lương: ¥170000 /Tháng

Đơn hàng mới nhất

Cơ khí, Điện, Điện tử
Kỹ sư Hết hạn Nigata Mức lương: ¥200000 /Tháng
Xây dựng
Kỹ năng đặc định Hết hạn Osaka Mức lương: ¥242900 /Tháng
Chế biến thực phẩm
Kỹ năng đặc định Hết hạn Miyazaki Mức lương: ¥170000 /Tháng
Xây dựng
Kỹ năng đặc định Hết hạn Osaka, Aichi Mức lương: ¥200000 /Tháng
Xây dựng
Thực tập sinh Hết hạn Osaka, Aichi Mức lương: ¥170000 /Tháng

Hotline hỗ trợ

Thông tin tỷ giá